Xbox FAQ
Error 13 & 16


Jag har sett många frågor om felkoderna 13 och 16 i olika forum.Dessa båda felen hör ihop...

symptom:
när du startar xboxen så visas en siffra/nummer i övre vänstra hörnet på skärmen och meddelandet "System Error Service Required" på flera olika språk.

Error 13 får man om xboxen inte kunde ladda någon dashboard.
Detta får man normalt om man startar xboxen med en ny tom hårddisk
(både i chippat & original läge)

Så lösningen på error 13 är att installera en dash (vilken som helst i chippat läge)
Får du det i originalläge beror det på att den inte kan starta MS-Dashboard (instrumentbrädan tror jag den kallas i den svenska original xbox-manualen)
MS-dashboard finns på de flesta installationsskivorna. (Chippers, Slayers, Console osv.)

Error 16 kan man BARA få om man inte har en MS-dashboard OCH xboxen tappat tiden.
Xboxen kan tappa tiden på 3 sätt:
1. Urkopplad från strömmen för länge (ca 2 timmar)
2. FRAG, vid FRAG resetar xboxen tiden.
3. Hardware Refresh disk

Tänkbara senarion när man kan få err 16.
1. Du chippar xboxen och byter hårddisk samtidigt... (drar ut på tiden)
Lösning: Sätt i originaldisken och ställ tiden...

2. Din hårddisk crashar, det tar veckor innan du får en ny.
Lösning 1. Sätt i din original disk, och ställ tiden
Lösning 2. Låna en hårddisk (upplåst) med MS-dashboard på
Lösning 3. Flasha in en bios med err16 fix på (hotflash i annan xbox)

3. Nån idiot har raderat ms-dashboard på din original disk.
Lösning. se senario 2

Undvik Error 16
Vid error 16 kan man inte boota på CD/DVD (och alltså kan man inte installera MS-dashboard så)
Error 16 undviker man altså genom att ha en korrekt installerad MS-dashboard och på så vis får du heller inte error 13.

Err16 fix
(Xbox-Scene)
Skipping of the MS Dash clock check. This enables you to boot from DVD correctly when setting up a new hard disk without any problems or errors. This gets rid of Error 16 problems.

Att köra på bios med Err16 fix är inte att rekomendera vid normal drift, detta eftersom man vill ha koll på om xboxen tappat tiden eller ej, inga spel med AutoSave funktion fungerar om xboxen tappat tiden (varken i original eller chippat)