Xbox FAQ
Error 5 & 6


symptom:
när du startar xboxen så visas en siffra/nummer i övre vänstra hörnet på skärmen och meddelandet "System Error Service Required" på flera olika språk.

Error 5 kan man bara få i original läge (retail bios).
Error 6 får du i både chippat och original

Error 5
Error 5 betyder att xboxen inte kan låsa upp hårddisken eftersom den inte är låst.
Lösning:
Lås hårddisken

Error 6
Error 6 betyder att xboxen inte kan låsa upp hårddisken eftersom den är låst med annat lösenord i annan xbox
Lösning:
Lösning 1: stoppa den i original xboxen och lås upp den
Lösning 2: Stoppa den i en PC och lås upp den med "ATAPWD", förhoppningsvis har den någon gång varit upplåst tidigare och då har den fått ett nytt master lösenord "TEAMASSEMBLY"
Lösning 3: Släng den, eller använd den som dörrstopp, bokstöd etc.BR>