Xbox FAQ
Xbox Filsystem FATx


Xbox filsystem
Filsystemet som Xbox använder heter FAT-X och är ett alldeles speciellt filsystem anpassat för Xboxen
Hårddisken har som standard 5st partitioner C: E: X: Y: Z:
På enhet C: finns xboxens operativsystem "MS Dashboard" tror den är nämnd som "instrumentpanel" i original manualen.
Enhet E används för savegames och "downloadeble contents" från Xbox live, samt musik som man kan rippa från CD-AUDIO skivor.
Enhet X Y & Z används för att cachea data för att få snabbare ladd-tider i spel.
FAT-X kan inte hantera filnamn längre än 42 tecken och vissa tecken kan inte användas alls i filnamn.
Det går inte lagra filer som är större än 4096Mb (4Gb) (4294967296bytes).
När man modifierat sin xbox får man till gång till partition6 (F) & eventuellt partition7 (G). Beroende på vilken BIOS typ man flashat med.

.06 biosar har bara en stor F (partition6)
.67 biosar har en F (partition6) på 137Gb och resten blir G (partition7)
(.67 typen behöver man bara använda om risken finns att en partition skulle bli större än 254gb. Xboxen kan nämligen inte hantera så stora partitioner.)

Normala storlekar:
C:500MbOperativsystemPartition 4
D:N/ADVD-SpelareN/A
E:4895MbSaveGamesPartition 5
F:HDD/BIOS beroendeEndast ChippatPartition 6
G:HDD/BIOS beroendeEndast ChippatPartition 7
X:750MbCachePartition 1
Y:750MbCachePartition 2
Z:750MbCachePartition 3

Har du strul att föra över något så kan det beror på dessa begränsningar.Tänk på att aldrig fylla enhet E: helt och hållet för då kommer xboxen att sluta att fungera
I vissa program kan man ställa in att det skall fixa långa filnamn automatiskt (i t.ex XboxMediaCener, Avalaunch, mfl) denna funktion är bara till för de som skall föra över MP3 eller liknade filer till xboxen. det kan vara föröande för den som försöker föra över ett spel som behöver en HDD fix (vissa spel har LÅNGA filnamn). om du då har denna fix igång i din FTP server (T.ex XBMC) märker du aldrig att den döper om viktiga filer.

VARNING: nedan följer vansklig informnation
Lägg till i EVOX.INI under [MENU]
Item "Partitionera & Formatera ALLT",@216
Lägg till i EVOX.INI efter sista }
[Action_16]

Info "Formatera C-E-F-G VARNING!"
warning "This will FORMAT ALL DRIVES!"
Progress "Partitionerar/Formaterar..."
ConfigSector "\inst\disk.bin"
Format c:
Format e:
Format f:
Format g:
Format x:
Format y:
Format z:
disk.bin kan du skapa genom att göra en EEPROM Backup från Evolution-X