Xbox FAQ
Låsa / Låsa upp HDD


Varför ska man låsa hdd'n?
För att då kan man komma åt MS Dasboard, och spela Xbox Live !

Det finns två sätt att låsa hårddisken på.

 • 1. Med ConfigMagic
 • 2. "Manuellt" (med EvoX)

  1. Starta ConfigMagic, tryck start, sen start igen så du får upp en meny. Där väljer du "Lock HDD".

  2. FTP'a din xbox (länk), öppna C, och ta hem filen evox.ini.
  öppna filen, längst borde du finna: (annars får du skriva dit det)

  [Action_10]

  LogFile = "e:lock.log"
  Info "This function will lock your XBOX Harddisk"
  Warning "You will now lock your XBOX harddisk and will be able"
  Warning "to boot from an original XBOX bios"
  #
  hddlockenable

  [Action_11]

  LogFile = "E:unlock.log"
  Info "This function will unlock your XBOX Harddisk"
  Warning "You will now unlock your XBOX harddisk and will not be able"
  Warning "to boot from an original XBOX bios"
  #
  hddlockdisable

  och detta borde finnas någonstanns under:
  [Menu]

  Item "Lock Harddisk",@210
  Item "Unlock Harddisk",@211

  Om det är en # i början av raden så ta bort den annars syns de inte i menyn

  FTP'a över evox.ini till C igen..
  Start om boxen.
  Välj "Lock Harddisk", och den kommer att låsa din disk.
  Stäng av xboxen, stäng av chippet, testa om det funkar med ms dash!


  Denna text har jag tagit från chippers forum