Xbox FAQ
Nätverk


Koppla Xboxen i nätverk
Du måste ha följande för att koppla upp dig mot din Xbox.
 • Nätverkskort i din dator.
 • Nätverks-kabel
 • En hubb/switch eller en korsad nätverks-kabel

  Koppla upp Xboxen till dator nätverket.
  På baksidan av Xboxen finns ett RJ45 uttag där man stoppar in nätverkskabeln. Andra ändan stoppar du i hubb eller switch eller om du använder korsad kabel direkt till PC.
  Starta xboxen och datorn.
  I xboxen måste du kolla vad du har för IP-adress. Om du inte har detta i ditt meny skal kan du se det under menyn konfiguration, där skall du gå in under settings.
  Den andra raden där säger vad du har för IP-adress. (ex. 192.168.0.150)
  OM du inte har en router eller någon annan DHCP server i dett nätverk skall du se till att "STATIC" står på "Yes" (fast IP-adress)
  För att PC & XBOX skall hitta varandra i nätverket måste båda maskinerna ligga i samma IP serie och ha samma SUB-nät adress.
  (vanligtvis 255.255.255.0)

  T.ex om PC har adressen 192.168.0.101 och den har sub-nätmasken 255.255.255.0 så måste XBOX ha samma sub-nätmask och de tre första siffrorna i adressen skall vara samma, och den sista siffran något unikt i nätverket mellan 1 & 254 t.ex 192.168.0.150.
  Om xboxen dessutom skall nå internet måste du även konfigurera en gateway adress samt DNS adressen.

  För att ta reda på vad datorn har för IP adress så klickar du på start och väljer kör
  skriv CMD och klicka på OK för att starta kommandotolken
  skriv ipconfig och tryck [enter]

  Detta kan skötas automatiskt om man har en router eller bredbandsdelare.

  Testa:
  För att testa om du har kontakt mellan PC'n och Xboxen kan du använda kommandot Ping:
  välj start kör... skriv CMD för att starta en Kommando tolk [ENTER]
  ping (XBOXIPADRESS) -t[ENTER]
  datorn kommer då att skicka signaler till xboxens ipadress och antingen svara med hur lång tid det tog, eller få timeout, Den kommer att hålla på tills du trycker CTRL-C
  skriv exit [ENTER] för att avsluta kommando tolken

  Du kan hitta en BRA guide om detta på:
  Networking_the_xbox.pdf