Xbox FAQ
Xbox requires serviceYour Xbox requires service
Please call Xbox Customer Support

Jaha din klant... Nä va lungn, det går oftast att lösa
när Xboxen svarar detta så står även en VIT siffra uppe i övre vänstra hörnet, med ledning av detta nummer kan man avgöra vad som fattas xboxen.

De vanligaste felen man kan råka ut för finns att hitta här i min FAQ