WII med serienummer LEH135+ eller högre går i dagsläget inte att chippa