Xbox FAQ
Internet


För att nå internet måste din xbox ha en giltig DNS och Gateway adress
Denna brukar oftast vara IP-adressen till Routerns interna adress (ofta 192.168.0.1)
om du använder dubbla nätverkskort i din dator skall de peka på PC'ns andra nätverkskort (den som xboxen är ansluten till)
Använder man dubbla nätverks kort skall det nätverksskort som är anslutet till internet delas
I övrigt gäller FAQ'n Koppla Xbox i nätverk